Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Zaloguj się

Newsletter

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

Regulamin

§1


REGULAMIN SKLEPU

1.1. Klientem w sklepie internetowym może zostać każda pełnoletnia osoba fizyczna bądź firma.

1.2. Zamówienia można składać przez:


1.3. Zamówienia realizujemy w każdy dzień roboczy.
Zamówienia składane w niedzielę i święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

1.4. Realizacja zamówienia złożonego przez Klienta następuje w przeciągu kilku dni roboczych (od 5 do 28).
W przypadku zamówień nietypowych produktów sprowadzanych na specjalne życzenia Klienta, czas realizacji może się wydłużyć i jest ustalany indywidualnie e-mailem lub telefonicznie.

1.5. Koniecznym warunkiem realizacji zamówienia bez względu na formę jest podanie:

 • imię i nazwisko/ nazwa Klienta

 • numer telefonu kontaktowego lub adresu e-mail

 • adres do dostarczenia zakupionego towaru


1.6. Kontaktujemy się z Klientem telefonicznie:

 • w razie wątpliwości, niepełnych danych osobowych, błędach w adresie

 • w nieprzewidzianych sytuacjach, mających wpływ na realizację zamówienia


1.7. Klienci posiadający skrzynkę e-mail otrzymują:

 • potwierdzenie złożenia zamówienia

 • informację o zmianach statusu zamówienia

 • przypomnienie o zapłacie w przypadku, kiedy zamówienia oczekuje na wpłatę


1.8. Do każdej przesyłki dołączamy potwierdzenie kupna (fakturę lub paragon).

1.9. Ceny towarów znajdujących się w sklepie wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT. Ceny przedmiotów przedstawionych na
www.sklep.teira.pl mogą w każdej chwili ulec zmianie, o czym klient zostanie niezwłocznie poinformowany, a w przypadku zmian cen po złożeniu zamówienia będzie miał możliwość odstąpienia od umowy sprzedaży bez żadnych konsekwencji.


1.10. Oferowane w sklepie towary są objęte GWARANCJĄ PRODUCENTA.
W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się z nami lub bezpośrednio z odpowiednim serwisem wskazanym w karcie gwarancyjnej, którą Klient otrzymuje po odbiorze produktu. Postępowanie gwarancyjne zgodne jest z warunkami udzielonej gwarancji.


1.11. Odbiór przesyłki musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem Klienta na liście przewozowym.
Podpis na liście równoznaczny jest z akceptacją zamawianego towaru.
Z tą chwilą na Nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie konsekwencje wynikające z jego użytkowania, takie jak np. ryzyko uszkodzenia.
Podpis odbiorcy na liście przewozowym oznacza odbiór przesyłki w stanie nienaruszonym.

1.12. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacja regulaminu.

1.13. Sposoby płatności.

Klient ma do wyboru kilka sposobów płatności:

 • pobranie (płatne kurierowi firmy spedycyjnej)

 • przelew (przedpłata na konto) przed dostawą towaru. Przelew należy wysłać na konto:

Bank Spółdzielczy 84 8110 0000 2001 0039 7940 0004

Potwierdzenie z banku o wpływie należności na konto Sklepu rozpocznie procedurę realizacji zamówienia

 • gotówka (płatne przy odbiorze)


1.14. Koszt dostawy zależy od wielkości zamówienia. Jest on określany przez firmę kurierską. Szczegółowy koszt wyliczany jest automatycznie podczas składania zamówienia. W przypadku towarów nietypowych, o niskim współczynniku dostępności, sprowadzanych na indywidualne zamówienia Klienta może zostać pobrana zaliczka na poczet realizacji zamówienia. Wysokość zaliczki będzie ustalana w takich przypadkach indywidualnie.

1.15. We wszystkich kwestach nieregulowanych regulaminem, w przypadku jakichkolwiek niejasności prosimy o kontakt drogą elektroniczną KONTAKT Z NAMI lub telefoniczną.


§2

PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

2.1. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk "Potwierdzenie". By można było poprawnie przeprowadzić procedurę zamówienia, konieczne będzie założenie konta użytkownika, dzięki któremu można także obserwować status realizacji zamówienia.

2.2. Umowa zostaje zawarta w chwili potwierdzenia zamówienia przez Sklep.

2.3. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym będzie można potwierdzić złożenie zamówienia.

2.4. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 12:00, w soboty, niedzielę oraz święta - będą realizowane od następnego dnia roboczego.

2.5. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, Sklep
www.sklep.teira.plzastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

2.6. Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe (nieistniejący e-mail, lub brak telefonu) nie będą rozpatrywane.

2.7. Firma Teira zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości, do czasu ich wyjaśnienia.

2.8. Zakupione produkty są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień.

2.9. Zamawiający posiada prawo wyboru sposobu dostawy, zgodnie z formularzem zamówienia.

2.10. Zamówienia, które zostały już wysłane na adres ZAMAWIAJĄCEGO, nie mogą zostać anulowane!

2.11. Koszty przesyłki są pokrywane przez Zamawiającego. W określonych przypadkach, o ile dopuszcza je Sklep www.sklep.teira.plopłata za dostawę zamówionych towarów może być przerzucona na Sklep.

§3


WYSYŁKA I ZWROTY


3.1. Klient ma obowiązek sprawdzić zawartość przesyłki w obecności kuriera.

3.2. Jeśli towar w przesyłce jest uszkodzony, w celu złożenia reklamacji należy bezwzględnie spisać protokół, w obecności kuriera. Bez sprawdzenia przesyłki przy kurierze, uszkodzenia mechaniczne uznawane będą za niezasadne.

3.3. Na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw Konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny art.2 ust 1 istnieje możliwość dokonania zwrotu zakupionego towaru w terminie 14 dni zgodnie z atr.10 ww. ustawy.

3.4. Zwracany towar nie może nosić śladów użycia i zwrócony musi zostać w oryginalnym, niezniszczonym opakowaniu. Koszty przesyłki ponosi Kupujący.

3.5. W przypadku stwierdzenia śladów użytkowania towarów, zwrot nie będzie przyjęty a towar zostanie odesłany na koszt Kupującego. Zwrot powinien być poparty pisemnym oświadczeniem pod rygorem nieważności.

3.6. Reklamacje dotyczące różnic w wyglądzie produktów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają ze sposobu prezentacji na zdjęciu w sklepie nie stanowią podstawy do zwrotu produktu.

3.7. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałe podczas transportu będą rozpatrywane tylko w momencie odbioru przesyłki w obecności przedstawiciela firmy spedycyjnej i spisania odpowiedniego protokołu reklamacyjnego na oryginalnym druku firmy spedycyjnej.

§4


DANE OSOBOWE

4.1 Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego jest TEIRA Fąferko-Paprocki-Żak Spółka Jawna, adres: ul. Stefana Batorego 7, 34-120 Andrychów (dalej jako „Administrator danych”), dane kontaktowe: tel. 33 870 51 10, adres e-mail: biuro@teira.pl

4.2 Administrator danych może przetwarzać dane osobowe Klientów sklepu internetowego w celachzwiązanych ze świadczeniem usług, w tym:

 1. związanych z zawarciem i wykonaniem umowy sprzedaży – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

 2. związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej – w celu wypełnienia obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,

 3. związanych z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń – wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

4.3 Odbiorcami danych osobowych Klientów sklepu internetowego mogą być:

 1. pracownicy i współpracownicy Administratora danych upoważnieni do przetwarzania danych osobowych Klientów w związku z wykonywaniem swoich obowiązków;

 2. dostawcy usług technicznych dla Administratora danych (w szczególności podmioty zapewniające obsługę techniczną systemów teleinformatycznych);

 3. podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa;

 4. w przypadku Klienta, który korzysta w sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską – wybrany przewoźnik lub pośrednik realizujący przesyłki na zlecenie Administratora danych;

 5. w przypadku Klienta, który korzysta w sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą – wybrany podmiot obsługujący powyższe płatności w sklepie internetowym.

4.4 Administrator danych nie przekazuje danych osobowych Klientów sklepu internetowego do odbiorców zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein) i organizacji międzynarodowych.

4.5 Administrator danych przechowuje dane osobowe Klientów przez okres wymagany przez odpowiednie przepisy prawa w zakresie przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej lub przez okres przedawnienia roszczeń określony w odpowiednich przepisach prawa.

4.6 Klientom przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

4.7 Klientom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4.8 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych wskazanych w Regulaminie skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy sprzedaży i realizacji zamówienia.

4.9 Klienci nie podlegają decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka), a ich dane nie są wykorzystywane do profilowania.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

Sklep internetowy Shoper.pl