Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Zaloguj się

Newsletter

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

Regulamin o ochronie danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Klientów indywidualnych sklepu internetowego
www.sklep.teira.pl

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej jako „RODO”) informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TEIRA Fąferko-Paprocki-Żak Spółka Jawna, adres: ul. Stefana Batorego 7, 34-120 Andrychów (dalej jako „Administrator danych”), dane kontaktowe: tel. +48 33 870 51 10 adres e-mail: biuro@teira.pl

 • Administrator danych będzie przetwarzał Pani / Pana dane osobowe w celachzwiązanych ze świadczeniem Pani / Panu usług, w tym:

 • związanych z zawarciem i wykonaniem umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

 • związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej – w celu wypełnienia obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;

 • związanych z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń – wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 • Pracownicy i współpracownicy Administratora danych upoważnieni do przetwarzania danych osobowych Klientów w związku z wykonywaniem obowiązków;

 • dostawcy usług technicznych i organizacyjnych dla Administratora danych (w szczególności podmioty wyspecjalizowane w zapewnianiu obsługi technicznej systemów teleinformatycznych);

 • podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.

 • Administrator danych nie będzie przekazywał Pani / Pana danych osobowych do odbiorców zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein) i organizacji międzynarodowych.

 • Administrator danych będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe przez okres wymagany przez odpowiednie przepisy prawa w zakresie przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej lub przez okres przedawnienia roszczeń określony w odpowiednich przepisach prawa.

 • Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

 • Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celach związanych ze świadczeniem Pani / Panu usług.

 • Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka). Pani /Pana dane osobowe nie będą również wykorzystywane do profilowania.

Oświadczam, że zapoznałam/em się i przyjmuję do wiadomości powyższe informacje.

Sklep internetowy Shoper.pl